Copyright 2019 - Custom text here

 

 

Zakład opiekuńczo leczniczy z Warszawy to placówka udzielająca całodobowo, a także stacjonarnie świadczeń medycznych związane z długoterminową opieką i pielęgnacją pacjentów. Głównym celem placówek tego rodzaju jest przede wszystkim przywrócenie pacjentowi pierwotnej sprawności fizycznej, a także psychicznej, tak aby mógł on powrócić do domu, a także do normalnego życia.

Kryteria dotyczące przyjęcia do Zakładu opiekuńczo-leczniczego

Do przyjęcia kwalifikują się te osoby, które ukończyły proces leczenia szpitalnego i są w pełni zdiagnozowane.

 

f t g